Liên hệ


Chuỗi sự kiện VL-25 do Trường Đại học Văn Lang tổ chức, với sự lãnh đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, và sự hợp sức đồng lòng của tập thể đội ngũ gồm các phòng ban và các khoa đào tạo.

Thông tin liên hệ

Thông tin chung về VL-25

Phòng Hợp tác Quốc tế & Nghiên cứu khoa học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (TS. Ngô Minh Hùng)

Điện thoại: 028.7109 9229

Thông tin Hội thảo khoa học quốc tế - Tiểu ban Du lịch

Khoa Du lịch (TS. Trần Cẩm Thi)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.7106 0808 - ext 5352

Thông tin Hội thảo khoa học quốc tế - Tiểu ban Mỹ thuật

Khoa Mỹ thuật công nghiệp (ThS. Nguyễn Đắc Thái)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.7106 0808 - ext 533

Thông tin Hội thảo Khoa học quốc tế - Tiểu ban Kiến trúc - Quy hoạch

Phòng Hợp tác Quốc tế & Nghiên cứu khoa học (TS. Ngô Minh Hùng)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.7109 9229

Thông tin Hội thảo Khoa học quốc tế - Tiểu ban Môi trường - Kỹ thuật

Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học (PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.38365317

Thông tin Hội thảo Khoa học quốc tế - Tiểu ban Công nghệ Sinh học

Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học (TS. Vũ Thị Quyền)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.38365317

Thông tin Ngày hội việc làm, Tọa đàm doanh nghiệp, Ngày hội cựu sinh viên

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (ThS. Đinh Xuân Tỏa)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.7108 0799 - ext 6351 

Thông tin truyền thông

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông (ThS. Nguyễn Thị Mến)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.71059999


Xem thêm

© 2021 Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng