Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên Việt Nam – Phần Lan VL-25”


(P. TS&TT – Văn Lang, 23/3/2019) – Nằm trong chuỗi sự kiện quốc tế VL-25 (06 – 12/4/2019) hướng đến kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển Trường Đại học Văn Lang, cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên Việt Nam – Phần Lan VL-25” đã được khởi động.

Sự kiện VL-25 là một chuỗi hoạt động lớn được Trường Đại học Văn Lang tổ chức từ 06-12/4/2019, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định uy tín và thương hiệu Trường Đại học Văn Lang với doanh nghiệp, xã hội và đối tác quốc tế. Website Trường Đại học Văn Lang sẽ liên tục cập nhật tin tức xuyên suốt chuỗi sự kiện VL-25, với các hoạt động đa dạng và được đầu tư chất lượng khoa học.


CHUỖI SỰ KIỆN VL-25
• 06/4: Ngày sáng tạo sinh viên Việt Nam – Phần Lan
• 07/4: Họp mặt cựu sinh viên Văn Lang lần I – năm 2019
• 09 -10/4: Chuỗi Hội thảo khoa học quốc tế (Môi trường, Kiến trúc, Mỹ thuật đương đại, Du lịch)
• 12/4: Ngày hội việc làm sinh viên Văn Lang 2019
• 12/4: Tọa đàm doanh nghiệp 


Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên Việt Nam – Phần Lan VL-25” đã được Ban tổ chức VL-25 triển khai đến các Khoa trong tháng 3/2019. Website Trường đăng tải toàn văn Thông báo số 1 về cuộc thi (ban hành ngày 22/3/2019) để sinh viên/ cựu sinh viên nắm rõ yêu cầu, sản phẩm dự thi và cơ cấu giải thưởng. Chúc các cá nhân/ nhóm dự thi đóng góp những ý tưởng, công trình nghiên cứu, giải pháp đề xuất hiệu quả, giàu tính thực tiễn để được Nhà trường đầu tư hiện thực hóa sản phẩm sáng tạo!

Sinh viên Văn Lang có cơ hội tham gia trực tiếp nhiều hoạt động trong tuần lễ VL-25, trong đó cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên Việt Nam – Phần Lan VL-25” là một sân chơi học thuật thử thách năng lực và bản lĩnh của bạn trẻ.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh các tập thể, cá nhân có các ý tưởng, công trình nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng trong thực tế; có giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo cụ thể, đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Văn Lang và cho xã hội trong thời gian qua;

- Tuyên truyền rộng rãi, tạo sự lan tỏa sự sáng tạo của tập thể sinh viên, cá nhân, khẳng định năng lực sáng tạo, khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo riêng của sinh viên Văn Lang; khơi dậy tinh thần thi đua, văn hóa sáng tạo góp phần nâng cao năng lực của sinh viên, đóng góp thiết thực trong việc khẳng định giá trị của sinh viên Văn Lang và Trường Đại học Văn Lang trong tình hình mới.

- Việc tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo dân chủ, khách quan, khoa học; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả (nhóm tác giả) và tuân thủ các quy định hiện hành trong nước.

ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên (và cựu sinh viên) Trường Đại học Văn Lang, nhóm sinh viên/tập thể sinh viên (gọi tắt là tập thể) có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động sáng tạo.

ĐỊNH HƯỚNG Ý TƯỞNG, SẢN PHẨM CUỘC THI

 1. Các ý tưởng, công trình nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng trong thực tế; các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo chuyên ngành của mình, của tập thể, cá nhân là sinh viên/cựu sinh viên Văn Lang.
 2. Các ý tưởng, tác phẩm, sáng tác chuyên ngành (như: Kiến trúc, Mỹ thuật, thời trang,...) có tác động tích cực đến tinh thần sáng tạo; thúc đẩy hoạt động, lao động sáng tạo của đông đảo sinh viên và góp phần xây dựng và phát triển Thành phố và Nhà trường.
 3. Các ý tưởng, công trình nghiên cứu, các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường, quản lý, sử dụng không gian, cơ sở 2 vật chất,... trong các khuôn viên (cơ sở 1, 2 và 3) vì "Trường Đại học Văn Lang chất lượng và đẳng cấp quốc tế".
 4. Các ý tưởng, sản phẩm truyền thông sáng tạo của tập thể, cá nhân để giới thiệu các mô hình, cách làm hay có tác động mạnh mẽ và phát triển môi trường học tập, nghiên cứu ứng dụng Trường Đại học Văn Lang hiện nay và trong tương lai
 5. Các ý tưởng, giải pháp, mô hình triển khai thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và gắn với nhu cầu thiết yếu thực tế hiện nay.
 6. Các ý tưởng, công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả cao.
 7. Các ý tưởng, công trình nghiên cứu khoa học khác có tính mới phù hợp với thực tiễn.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN

Cơ cấu giải thưởng:

*** Giải thưởng đối với ý tưởng:

- 01 giải Đặc biệt: 25 triệu đồng;

- 01 giải Nhất: 10 triệu đồng;

- 01 giải Nhì: 5,0 triệu đồng;

- 01 giải Ba: 2,0 triệu đồng;

- 03 Giải khuyến khích: 500.000 đồng;

- Giải vào vòng chung kết: 200.000 đồng;

*** Giải thưởng đối với sản phẩm (đã có kết quả nghiên cứu, đã có sản phẩm demo, đã hoàn thành đề án khởi nghiệp, đã có tác phẩm/ấn phẩm,...)

- 01 giải Đặc biệt: 50 triệu đồng;

 - 01 giải Nhất: 15 triệu đồng;

- 01 giải Nhì: 10 triệu đồng

- 01 giải Ba: 5 triệu đồng

- 03 Giải khuyến khích: 1,0 triệu đồng;

- Giải vào vòng chung kết: 500.000 đồng.

Đối với các ý tưởng, công trình, sản phẩm, giải pháp sáng tạo gắn với thực tế, thiết thực, tiềm năng phát triển sẽ được Ban lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng xét chọn để hỗ trợ (kêu gọi) đầu tư, đăng ký tác quyền theo quy định luật pháp Việt Nam.

Các cá nhân/ nhóm và tập thể tham gia sẽ được trao Chứng nhận tham gia cuộc thi, được tạo điều kiện/ ưu tiên tham gia các dự án NCKH và cơ hội tham gia các hoạt động khác của Nhà trường thời gian tới

QUY TRÌNH/ CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Cá nhân, nhóm sinh viên đăng ký các ý tưởng/ công trình/ sản phẩm với Khoa từ 23/3- 26/3/2019;
 2. Các Khoa chủ động lựa chọn tối đa 05 ý tưởng xuất sắc nhất và gửi đăng ký về Phòng HTQT và NCKH trước ngày 28/3/2019;
 3. Phòng HTQT và NCKH sẽ tổng hợp và trình Ban Lãnh đạo Nhà trường ngày 29/3/2019;
 4. Hội đồng (chuyên gia Việt Nam/ Phần Lan) đánh giá và chấm sơ khảo ngày 30/3/2019;
 5. Công bố kết quả lựa chọn vào vòng chung kết ngày 1/4/2019;
 6. Cá nhân/ tập thể (vào vòng chung kết) chuẩn bị báo cáo (01 bộ slides PPT trình bày, 01 pano A0- giới thiệu ý tưởng; các sản phẩm, các kết quả/ mô hình đã thực hiện) từ 1/4/2019 đến 4/4/2019;
 7. Nộp báo cáo và sản phẩm về Phòng HTQT & NCKH vào ngày 5/4/2019;
 8. Báo cáo ý tưởng, công trình, sản phẩm; Hội đồng đánh giá, chấm giải vòng chung kết và trao giải thưởng; Tổng kết vào ngày 6/4/2019.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Cô Ngô Thị Ngọc Thủy, Phòng HTQT & NCKH, P.201, Cơ sở 3; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (hoặc) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BAN TỔ CHỨC VL-25Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Xem thêm


Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/web_vl25/public_html/plugins/system/jhellosef/jhellosef.php on line 91
© 2023 Trang thông tin điện tử tổng hợp . Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng
canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet deneme bonusudeneme bonusucasino sitelericanlı casino sitelerieffled.comHack forumpaycell bahis sitelerikareasbet girişsiyah bayrak aynaHacklink SatışıHack forumdeneme bonusu veren sitelerdenizli escort bayanaviator hilesihacking carding forumadana escortCracked AccountsNetflix Cookiewarez hack forum scripts illegal onlyfans +18 porn Hacker Sexinstagram Hesap Kapatma Methodukareasbet girişesenyurt escortadanaescortbi.sitedeneme bonusu veren siteler forumbetingo1xbet loginadana escortadıyaman escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortisparta escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaras escortmardin escortmersin escortmuğla escortnevşehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escorturfa escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escort hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink dizi film izle tüp bebek merkezi hacklink al crypter erotik film izle izmir escortporno sextattoo city conventionogunquitmuseumkingfeetspatx.comenobahisفيديو سكس شاهد اباحي مجانيةGüvenilir forex şirketleriFlorya EscortYeşilköy EscortFlorya Yeşilköy Escort Listesimulti canalbahis1000Güneşli EscortMerter Escortkralbetkralbetslot onlinefree movies maldivessex sohbetloyal bahisbetebet